14/7/11

Σκέψεις - προτάσεις για λειτουργική συγκρότηση της «ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» με άξονα την επίτευξη του στόχου της σύγκλησης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Βασικός στόχος και παράλληλοι στόχοι


Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ αποτελεί δίκτυο συνεργαζομένων πατριωτικών δημοκρατικών συλλογικοτήτων και προσώπων που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τα δεσμά που της έχουν επιβληθεί από ξένα κέντρα με τη συνέργεια της εγχώριας κυρίαρχης πολιτικής τάξης.

Τα δεσμά αυτά έχουν καταλύσει κάθε μορφή Εθνικής Ανεξαρτησίας, Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης, μετατρέπουν τη χώρα σε προτεκτοράτο και οδηγούν τον περήφανο Ελληνικό Λαό σε οικονομική, πολιτική, πνευματική και ηθική εξαθλίωση.

Στο παρόν στάδιο η ΣΥΜΜΑΧΙΑ θέτει ως πρωταρχικό στόχο την σύγκληση ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ αποτελεί την ανώτερη συλλογικότητα που, συνεχίζοντας την παράδοση των ιδρυτικών του νέου Ελληνικού Κράτους Εθνοσυνελεύσεων, νομιμοποιείται να απαλλάξει τη χώρα από τα δεσμά, αποκαθιστώντας  τον Ελληνικό Λαό κυρίαρχο στην πατρίδα του και ικανό να θεσπίσει τους Νόμους του.


Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ στοχεύει παράλληλα στην
● διαγραφή του επαχθούς χρέους και στην κατάργηση των Δανειακών Συμβάσεων και
   όλων των Μνημονίων
● στην τιμωρία των ενόχων για την οικονομική καταστροφή και την υποδούλωση 
   της χώρας
● έξοδο από το ΕΥΡΩ, την επιστροφή στο Εθνικό νόμισμα και στην οικονομική
    αυτοδυναμία της χώρας
● υπεράσπιση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας των Ελλήνων και του
    Ελληνικού εθνοχώρου
● εξασφάλιση της εθνικής ανεξαρτησίας, της πνευματικής ανάπτυξης και της
    ευημερίας του Ελληνικού Λαού

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ αποτελεί μια ανοικτή προς την κοινωνία πρωτοβουλία,  δεκτική απέναντι σε διαφορετικές μορφές συνεργασίας που σχετίζοντια με τους στόχους της. Ειδικώτερα η ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

● επιδιώκει κοινή δράση με συλλογικότητες ή πρόσωπα που προωθούν την  ιδέα της
   Εθνοσυνέλευσης
● επιδιώκει κοινή δράση με πρωτοβουλίες που προωθούν τη διαγραφή του δημόσιου
   χρέους, την κατάργηση των Μνημονίων, την τιμωρία των ενόχων και την έξοδο
   από το ΕΥΡΩ
● καλλιεργεί τη συνεργασία με φορείς που αγωνίζονται για τα ελληνικά εθνικά δίκαια
● στηρίζει δράσεις τρίτων που σχετίζονται με τους στόχους της
● δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε μορφές δράσης της τοπικής κοινωνίας και στην 
   αυτενέργεια των πολιτών


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.      Συντονιστική Επιτροπή
Αποτελείται από συναγωνιστές που εκπροσωπούν ή είναι μέλη συλλογικοτήτων που συμμετέχουν στο δίκτυο της Συμμαχίας ή και αυτόνομους αγωνιστές.
Προϋπόθεση της συμμετοχής είναι η ενεργή συμμετοχή και διάθεση χρόνου για τις δράσεις της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ καθώς και η ανάληψη ευθυνών.
Η Συντονιστική έχει υπό την γενική εποπτεία της όλες τις επιτροπές, τις  ομάδες εργασίας, και συντονίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων τους (χρονικός προγραμματισμός, μέθοδοι προώθησης έργου, διευθέτησης εσωτερικών σχέσεων και επαφή με εξωτερικούς παράγοντες). Η Συντονιστική δέχεται εισηγήσεις για δράσεις ή εισηγήσεις, για παραγωγή πολιτικής σκέψης, και τις προωθεί στα ανάλογα εξειδικευμένα όργανα.
Έχει την ευθύνη για την επεξεργασία σχεδίων δράσης για την προώθηση των σκοπών της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, με κύριο πάντα άξονα την σύγκληση ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. Βασικό της έργο αποτελεί η εξάπλωση της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ σε όλη τη χώρα ορίζοντας ένα αντιπρόσωπο ανά Νομό ή ανά Δήμο.
Την ΕΠΙΤΡΟΠΗ συντονίζει τριμελής ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, που αποτελείται από μέλη της και η οποία διεκπεραιώνει τις αποφάσεις της. Έχει την ευθύνη της σύγκλησης της Συντονιστικής.


2.      Ομάδα InternetWeb TV
Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου είναι πλέον ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία στον κοινό αγώνα κι ιδιαίτερα στη προσπάθεια σύγκλησης Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης. Το διαδίκτυο είναι απαραίτητο για τη προώθηση των θέσεων και των ιδεών μας. Παράγει σχετικά άμεσο αποτέλεσμα σε σύντομο χρόνο, γι’ αυτό προτείνεται:
·        Καταγραφή όλων των φιλικών ιστολογίων και επαφή μαζί τους για διαφόρου τύπου και επιπέδου συνεργασίες,  με βασικότερη τη  διάχυση της ιδέας της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης
·        Δημιουργία ιστολογίων (blogs) της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ σε όλη την επικράτεια, με τίτλο τον νομό και ακολουθεί η επωνυμία «συμμαχία για την Ελλάδα». Παράδειγμα: «Κυκλάδες-Συμμαχία για την Ελλάδα», «Ημαθία-Συμμαχία για την Ελλάδα», «Αχαϊα-Συμμαχία για την Ελλάδα», κλπ. Η λειτουργία αυτών των ιστολογίων μπορεί να λειτουργεί σε συνεργασία τοπικού και κεντρικού ιστολόγου. Θα έχει χαρακτήρα τοπικό (περιφέρειας, πόλης) αλλά θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη Συντονιστική Επιτροπή.
·        Δημιουργία προφίλ στο Facebook της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ πάλι ανά την επικράτεια και σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό, το οποίο θα φέρει κοντά περιφέρεια με κέντρο και η όσμωση που θα επιτευχθεί θα είναι αμεσοδημοκρατικών προδιαγραφών, δεδομένου ότι οι ζυμώσεις θα είναι αμφίδρομες (και δεν θα εκπορεύονται ως συνήθως εκ του κέντρου). Αυτά τα προφίλ μπορούν να έχουν τίτλο: «Κυκλάδες-Συμμαχία για την Ελλάδα/facebook», «Ημαθία-Συμμαχία για την Ελλάδα/facebook», «Αχαϊα-Συμμαχία για την Ελλάδα/facebook», κλπ.  
·        WEB TV της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ. Είναι σε όλους γνωστό ότι χωρίς, έστω και περιορισμένη, τηλεοπτική κάλυψη δεν υπάρχει δυνατότητα να ακουστεί η οποιαδήποτε εξεγερμένη φωνή σε πλατύτερα κοινωνικά στρώματα. Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας χωρίς δικό του κανάλι, δεν νοείται πλέον στις μέρες μας. Ειδικά η ιδέα της Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης για να περάσει στον κόσμο με αρτιότερη επιχειρηματολογία χρειάζεται διαδικτυακή τηλεοπτική πλατφόρμα. Το web tv της Συμμαχίας θα μπει σε κάθε ιστολόγιο, σε κάθε  προφίλ facebook αλλά και σε φιλικά ιστολόγια, ως σήμα και ως λειτουργία. Η διασπορά αυτή θα είναι τέτοια που πολύ σύντομα θα κυριαρχήσει στο κοινό η Συμμαχία-ΤV ως αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης ενώ παράλληλα η ιδέα της ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ θα διαδοθεί πολύ γρήγορα. Θα ανοίξει ένας διάλογος, γιατί όχι και αντίλογος και αξιόλογοι άνθρωποι θα μπορούν να καταθέσουν την άποψη τους και τη γνώση τους, σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
 Άλλη δυνατότητα του web tv είναι η επαφή μας με την Ομογένεια. Με ένα σοβαρό πολιτικό μαγκαζίνο, πολιτικές εκπομπές, συζητήσεις, συνεντεύξεις αλλά και ρεπορταζιακή κάλυψη των γεγονότων θα αποκτήσουμε ένα σοβαρό πλεονέκτημα υπέρ μας. Οι ομογενείς μας θα έχουν έτσι την δυνατότητα να μοιραστούν μαζί μας τον προβληματισμό για την Συντακτική Εθνοσυνέλευση και να συμμετάσχουν αμεσοδημοκρατικά στη κοινή προσπάθεια. Επίσης, εκτός των άλλων, το οπτικοακουστικό αυτό υλικό που θα συσσωρευτεί, θα αποτελέσει αρχειακό υλικό μείζονος ιστορικής σημασίας για τους επόμενους Έλληνες.     

3.      Ομάδα επαφής με Ομογένεια & διεθνών σχέσεων
Επειδή στη κοινή προσπάθεια, ο Ελληνισμός μαζί με τις άλλες επιδιώξεις μας, είναι στο επίκεντρο των στόχων μας, καθίσταται αυτονόητη πλέον η ιδέα της επικοινωνίας μας με την Ομογένεια. Ήδη μια πρώτη καταγραφή των ομογενειακών οργανώσεων, συλλόγων και άλλων ελληνικών φορέων του εξωτερικού, έχει γίνει και η συμπλήρωση της είναι εύκολη. Αυτό που επακολουθεί, είναι να επικοινωνήσουμε μαζί τους, επίσημα ως ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Για ενημέρωση σε πρώτη φάση (του τι συμβαίνει στη χώρα) ώστε να καλλιεργηθεί ένα κλίμα αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν μορφές συνεργασίας για το εθνικό συμφέρον.
Επίσης σημαντική είναι η ιδέα για την προώθηση των δημοσίων σχέσεων της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ με το εξωτερικό. Είναι δε άμεσα επιβεβλημένη αυτή η πρωτοβουλία δεδομένου ότι έρχονται σημαντικές ίσως και δραματικές εξελίξεις και η ανάπτυξη μιας νέας αλληλεγγύης προς τον λαό μας είναι μεγάλο όπλο του αγώνα μας.

4.      Ομάδα συντονισμού δράσεων
Η σύγκληση συντακτικής Εθνοσυνέλευσης αλλά και οι δράσεις για τους υπόλοιπους στόχους, σε συνδυασμό με τον Πανελλήνιο χαρακτήρα που θα λάβει εκ των πραγμάτων η ΣΥΜΜΑΧΙΑ καθιστά απαραίτητο ένα συντονισμό. Η Ομάδα συντονισμού θα καταρτήσει καταλόγους ομιλητών, θα  καταγράφει τις δράσεις και τις προτάσεις συνεργασίας και θα τις συντονίζει
Από τις μέχρι σήμερα συζητήσεις έχουν καταγραφεί οι ακόλουθες προτάσεις δράσεων:
·        Δημοψήφισμα της Συμμαχίας με την προώθηση της κάλπης σε όλη την επικράτεια
·        Ομιλίες σε πλατείες, γειτονιές, κοινότητες, συλλόγους κλπ.για την Εθνοσυνέλευση ή άλλα θέματα
·        Πολιορκία του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας Δημοσίου
·        Συνεχής συμπαράσταση και αρωγή στον αγώνα των Αγανακτισμένων
·        Κίνημα δημάρχων να αρνηθούν να παραδώσουν την καταγραφή της δημοτικής τους περιουσίας
·        Νομική επίθεση κατά της καταλήστευσης της συλλογικής περιουσίας του Ελληνικού λαού

5.      Βήμα διαλόγου, ιδεολογικής και πολιτικής ζύμωσης για το φλέγοντα προβλήματα της χώρας
Η χρεωκοπία της χώρας αλλά και της κυρίαρχης πολιτικής τάξης, η Εθνοσυνέλευση, το χρέος, η κατάλυση της δημοκρατίας, η επίθεση των οικονομικών τρομοκρατών κατά του Λαού, η ανεργία και οι εθνικές απειλές, η λαθρομετανάστευση, η παιδεία, ο ηλεκτρονικός έλεγχος και η διατροφική αλυσίδα, το καθένα χώρια και κυρίως όλα μαζί παραλύει κάθε σκέψη και αναστέλλουν την εξέγερση των απλών ανθρώπων. Θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε αξιόλογους ομιλητές να αναπτύξουν τις θέσεις τους και να δώσουν πειστικές απαντήσεις ώστε ο λαός να εξοπλιστεί με επιχειρήματα και να αποκτήσει συνείδηση.

6.      Ομάδα επεξεργασίας προφίλ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
Στη προσπάθεια σύγκλησης Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης που διεξάγουμε πρέπει κατ’ αρχάς να δηλώσουμε στον Ελληνικό λαό «ποιοι είμαστε» και «γιατί το κάνουμε».
Στη συνέχεια, για να έχουμε προοπτική, πρέπει να απαντήσουμε σε δυο βασικά ερωτήματα:
·  Ποιος είναι ο εχθρός
·  και ποιοί οι στόχοι μας
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ΣΥΜΜΑΧΙΑ πρέπει σε αδρές γραμμές να εντοπίσει και καταγράψει το πολιτικό της σχέδιο, έστω και ως απλή πρωτοβουλία για τη σύγκληση Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης. Αυτό πρέπει να είναι συμπυκνωμένο αλλά κατανοητό, σύντομο αλλά σαφές με εμπνευσμένο οραματικό ελληνικό λόγο και όχι ξύλινο.

7.      Ομάδα επεξεργασίας Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης
Η σύγκληση Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, η επεξεργασία και επίτευξη εγκαθίδρυσης νέου αμεσοδημοκρατικού συντάγματος, αποτελεί μείζον πολιτικό στόχο κι όραμα γενεών Ελλήνων.
Το νέο αυτό Σύνταγμα οφείλει να είναι η κορωνίδα των προσδοκιών όλων των Ελλήνων από το 1821 και εντεύθεν. Θα πρέπει να αποτελεί έργο εξειδικευμένων ή εμπνευσμένων συγγραφέων με πατριωτική συνείδηση, ώστε τόσο από τεχνικής όσο και από επιστημονικής άποψης να είναι άρτιο.
  
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να εγγυάται ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Προτείνεται:
Μελέτη των σημαντικών συνταγματικών κειμένων της ελληνικής πολιτικής ιστορίας
Μελέτη και διάδοση σημαντικών κειμένων προβληματισμού
Κατάρτιση επιτροπής από ειδικούς ή εμπνευσμένους εισηγητές συνταγματικών κειμένων
Ανοικτός διάλογος με τις κατά τόπους επιτροπές για να περισυλλεγεί πλούτος ιδεών
Οργάνωση ημερίδων ώστε να διαδοθεί η ιδέα αλλά και να αποτυπωθούν οι προβληματισμοί κάθε περιοχής
Κατάρτιση Σχεδίου Συντάγματος και συζήτησή του με σώμα εκπροσώπων
του λαού
Μετατροπή του νέου Συντάγματος σε κορυφαίο πολιτικό και λαϊκό κείμενο του οποίου την έγκριση να αξιώνει ο λαός μαζικά και αμετακίνητα   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου