2/6/11

Σύλλογος Δευκαλίων - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΠΑΝΗΜΟΥ(ΙΟΥΝΙΟΥ) 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ»
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ «ΕΛΛΑΝΙΚΟΣ»,
βασ. Ήρακλείου 28, 2ος όροφος,αίθ. 11, Θεσσαλονίκη.-www.ellanikos.gr.-

5ον ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.-  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΝΟΣ ΠΑΝΗΜΟΥ(ΙΟΥΝΙΟΥ) 2011


Δευτέρα 6 Ίουνίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:

1.-«Έπιγράμματα Έθνικής Άρετής».-
 2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.

Δευτέρα 13 Ίουνίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:

1.-«Ή  Φυσιολατρεία έν Έλλάδι:Ή Λατρεία τής Ίεράς Δρυός».-
 2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.

Δευτέρα 20 Ίουνίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:

1.-«Αί Έορταί του Θερινού Ήλιοστασίου».
2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.

Δευτέρα 27 Ίουνίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:

1.-«Αί Διδαχαί των Σαμοθρακηϊων Μυστηρίων».-
2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.-

Δευτέρα 4 Ίουλίου 2011, ώρα 19.30 μ.μ.:

1.-«Ήσιόδεια Έπη».-
2.-Μάθημα Άρχαίας Έλληνικής.-


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος, δικηγόρος, τηλ.:6944.810701.

1 σχόλιο:

  1. Καλη Επιτυχια συνΕλληνες.
    Οι ψυχες των προγονων μας μαζι σας

    Αμφιτρυων

    ΑπάντησηΔιαγραφή