13/11/10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ:

-ΑΜΕΣΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙ
-ΔΙΑΛΥΣΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ
-ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ
-ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΝΤΕΘΝΙΚΩΣ ΔΡΩΝΤΩΝ
-ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ
ΤΩΝΕΥΚΟΛΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ      
ΠΛΟΥΤΙΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ»


Έν Θεσσαλονίκη τή 13η Νοεμβρίου 2010 μ.Ά.Τ.
Έλληνικος Θρησκευτικός Όλυμπικός Σύλλογος
  "Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου