28/11/10

Αποτελέσματα από την συνάντηση συμπολεμιστών στον Πειραιά


1. Συζητήθηκαν σημαντικά οργανωτικά και ιδεολογικά ζητήματα.

2. Από τους παρισταμένους υπήρξε ομοφωνία στο ζήτημα της διαστάσεως του χρόνου. Ενώ οι πολιτικές εξελίξεις είναι ραγδαίες, η οργάνωση της Πολιτείας μας βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακή μορφή.

3. Ο Ελληνικός Λαός, παρά το τί διαδίδουν τα καθεστωτικά ΜΜΕ, έχει αφυπνισθεί και προηγείται της επαναστατικής ηγεσίας. Ζητά λαϊκά δικαστήρια και ανατροπή των τυράννων. Αναμένει από εμάς να δώσουμε οργανωτική μορφή στις ελπίδες του.

4. Διαπιστώθηκαν οργανωτικές ελλείψεις στο ζήτημα του χώρου για την δημιουργία σχολής στελεχών.

5. Απαιτήθηκε συνεισφορά κοινωνικού κεφαλαίου από τους συμπολεμιστές.

6. Αναφέρθηκαν πληροφορίες για πολλές ομάδες και οργανώσεις που θέλουν να συμμετάσχουν και να συμπράξουν στον Ιερό ΕθνικοΑπελευθερωτικό Αγώνα.

7. Η συγκέντρωση συμπολεμιστών έληξε με την υπογραφή 4 νέων μελών στην ιδρυτική διακήρυξη.

Ελλήνων Πολιτεία.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου