5/9/10

Κλοπή Δημοσίου και Δίκη

Η διασπάθιση δημοσίου χρήματος δεν ήτανε μια εύκολη υπόθεση για ένα πολιτικό στην Δημοκρατία, ούτε φυσικά ιδιωτική.
Σήμερα στην δια αντιπροσώπου ψευδοδημοκρατία, ο επαγγελματίας πολιτικός, ανάλογως δυνατοτήτων μπορεί και κάνει χρήση της θέσης του και των χρημάτων του δημοσίου ώστε να διαφθείρει περαιτέρω τους θεσμούς που ήδη λειτουργούν πρός όφελος και συμφέρον του. 
Είναι οι ίδιοι θεσμοί που ο επαγγελματίας πολιτικός έχει θεσπίσει ώστε να μπορεί να είναι σε θέση να υφαρπάζει ή να εμπορεύεται τον δημόσιο πλούτο.
Ο κύριος θεσμός που παράγει όλους του υπόλοιπους είναι οι ίδιες οι εκλογές. Η εν λευκώ ανάθεση της πολιτικής εκπροσώπησης για 4 χρόνια του λαού σε μια ομάδα επαγγελματιών πολιτικών. Η μετάθεση των ευθυνών δια της ψήφου, στην προκειμένη περίπτωση της ευθύνης του οικονομικού ελέγχου απο πλευράς πολιτών!
Στην Δημοκρατία τους δε βουλευτές και άρχοντες, τους υπέβαλαν σε ασυδώπητη δημόσια δοκιμασία, πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους. Μετά την ανάληψη των ετήσιων καθηκόντων τους, ελέγχονταν από τους Ελεγκτές της δημόσιας Διοικήσεως κάθε τριάντα έξι ημέρες. Οι δέκα Εύθηνοι (λογιστές) με τους αναπληρωτές τους (οι συνήγοροι) αποτελούσαν την πλέον ευυπόληπτη άτεγκτη και αδιάφθορη και αποτελεσματική Ελεγκτική αρχή της Αθηναϊκής πολιτείας. Είχε το δικαίωμα να ελέγχει την οικονομική διαχείριση όλως των άλλων αρχών κατά την θητεία τους και ενώπιον της να υποβάλλονται σε εξονυχιστικό οικονομικό έλεγχο απολογιστικός «ευθύνας δίδονται».
Περιπτώσεις υπεξαιρέσεως δημοσίου χρήματος ή και δωροδοκίας αρχόντων, που ανακαλύπτονταν είτε μετά έλεγχο είτε κατόπιν καταγγελιών, παράπεμπαν στα δικαστήρια, εκδικάζονταν κατά απόλυτη προτεραιότητα και σε περίπτωση καταδίκης των υποχρεώνονταν να καταβάλουν το δεκαπλάσιο του ποσού, που υπεξαίρεσαν ή έλαβα ως δώρο, μέχρι δε την αποπληρωμή τους η περιουσία τους παρέμενε δεσμευμένη, οι ίδιοι δε, τελούσαν σε αναστολή των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Όταν η διαχείριση των αρχόντων κρινόταν μετά τον έλεγχο έντιμη αποδεσμευόταν από τις ευθύνες τους στον δήμο, και διατασσόταν η άρση των δεσμευμένων λογαριασμών τους στις τράπεζες �όσων είχαν - και η εξάλειψη των υποθηκών επί των ακινήτων και της λοιπής περιουσίας τους, η οποία εγγραφόταν μόλις όλοι οι άρχοντες αναλάμβαναν τα αξιώματα τους.
Το άμεσο καθήκον μας είναι η σταδιακή απονομιμοποίηση αυτού του  ληστρικού καθεστώτος.Θα επανασυσταθεί ο ελεύθερος δήμος. Στα όριά του θα ισχύει παράλληλα με το καθεστώς η κυβέρνηση του ίδιου του δήμου.
  Κάθε Δήμος θα αναλαμβάνει πλήρη εξουσία στα όρια του και θα συνδέεται άμεσα με άλλους δήμους άλλων περιοχών για να δημιουργούν ελεύθερες ζώνες. Οι δήμοι θα ιδρύσουν δημοτική πολιτοφυλακή με απόφαση στην Εκκλησία των πολιτών. Το ψήφισμα είναι νόμιμο ηθικό και δίκαιο και καμία κρατική εξουσία δεν μπορεί να αρνηθεί την νομιμότητά του όταν το εκλογικό ψήφισμα είναι αυτό που της δίνει την εξουσία και αυτό επικαλείται.
 Οι Δήμοι με ευθύνη των Φυλοβασιλέων θα εγγράψουν στους καταλόγους τα μέλη τους Έλληνες Πολίτες που θα κληρώνονται στις Αρχές. Ετσι οι ιδιώτες υπήκοοι του καθεστώτος θα αποκτήσουν  νομοθετικές εξουσίες και δικαστικές εξουσίες και θα μετατραπούν σε πολίτες!
Ποίος λοιπόν είναι ο πολίτης, καθίσταται εξ όλων τούτων φανερόν: εκείνον, όστις έχει το δικαίωμα να μετέχη αρχής βουλευτικής ή δικαστικής, ονομάζομεν πολίτην (20) της πόλεως εν τη οποία έχει το δικαίωμα τούτο (Αριστ Πολ)
Όταν οργανωθούν οι Δήμοι με ψήφισμα θα κηρύξουν αποχή απο τις καθεστωτικές εκλογές στην ελεύθερη ζώνη επικράτειάς, της Κοινότητας των Δήμων. Έτσι θα δηλώσουμε ότι οι εκλογές του καθεστώτος των επαγγελματιών πολιτικών  είναι άκυρες εντός της Κοινότητας.
Οι δήμοι θα έχουν τα δικά τους όργανα ελέγχου της Αγοράς, δικές τους τράπεζες,δικαστήρια, ενώ οι Εκκλησίες του Δήμου όλων των περιοχών της Κοινότητας θα ψηφίζουν Νόμους, που θα αφορούν την φορολόγηση, το εμπόριο, τις εξωτερικές σχέσεις, ώστε να είναι φανερή η διαφορά στον καθημερινό βίο και στον πιό δύσπιστο ή επιφυλακτικό υπήκοο οτυ καθεστώτος. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε η ποιοτική υπεροχή της Κοινότητας να προσελκύει καθημερινά περισσότερα αιτήματα για πολιτογράφιση,να παρουσιάζει τον μηχανισμό της Δημοκρατίας σε λειτουργία δίνοντας την ασφάλεια ότι υπάρχει εξουσία, την εγγύηση στην πράξη πώς δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδο χάους και αναρχίας, ενώ θα ισχυροποιεί τον Δήμο και θα απονομιμοποιεί καθημερινά το καθεστώς των επαγγελματιών πολιτικών.
Η κατάληψη της εξουσίας θα ακολουθήσει, εν ευθέτω χρόνω και με αυτήν η αληθινή δίκη των επαγγελματιών πολιτικών για κατάχρηση και διασπάθιση Δημοσίου χρήματος απο την Ηλιαία το δικαστικό σώμα των Πολιτών.

Οι κατηγορούμενοι καταχραστές δεν θα ελεγχθούν απο ένα λαϊκό δικαστήριο ενός εξωνημένου όχλου γύρω απο γκιλοτίνες αλλά με την Συνήθη δημοκρατική διαδικασία ήτοι:  

Εισήγηση πολίτη-Προβούλευμα Βουλής- ψήφισμα Εκκλησίας Δήμου-έγκριση- αναγραφή Γραμματέα.
Η Ηλιαία θα συνέρθει μετά την υπόδειξη των θεσμοθετών. Από την αρχή του χρόνου οι άρχοντες θα κληρώνουν 60 μέλη από κάθε φυλή. 
  Οι Ηλιασταί  που έχουν κληρωθεί δίνουν όρκο ότι αποδεχόμενοι τις Αρχές της Δημοκρατίας και την συνείδησή τους θα κρίνουν αμερόληπτα, δεν θα δωροδοκηθούν και η ψήφος τους θα αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της κατηγορίας . Ορίζεται ότι για οικονομικά θέματα, ατασθαλίες, δωροδοκίες, κατάχρηση, θα συνεδριάσουν δύο τμήματα. Αρχικά από 120 πολίτες, οι 100  θα εκπροσωπούν τις 10 φυλές ενώ τα 20 μέλη τυχαία κληρωμένες φυλές.
Οι κληρώσεις γίνονται με την εποπτεία του ’ρχοντα και του Φυλοβασιλέα κάθε φυλής. Τα ονόματα θα ριφθούν σε κληρωτίδα με παρόντα τα μέλη κάθε φυλής στην περιοχή μίας εκ των Τριτυών της φυλής. Με νέα κλήρωση θα χωρίστουν σε 10 τμήματα που το κάθε τμήμα αντιπροσωπεύει και τις άλλες φυλές.  Οι ψήφοι είναι λευκοί για αθωωτική απόφαση και μαύροι για καταδικαστική. Σε περίπτωση έφεσης η υπόθεση θα παραπεμφθεί στην Εκκλησία του Δήμου ή για εισαγγελία στον ’ρειο Πάγο.
    Η ψηφοφορία θα είναι μυστική. Μετά την καταμέτρηση αν οι καταδικαστικοί ψήφοι είναι περισσότεροι ο κατήγορος προτείνει την ποινή που θεωρεί δίκαια και ο κατηγορούμενος πρώην επαγγελματίας πολιτικός θα αντιτείνει την  ποινή που θεωρεί δικαιότερη. Η απόφαση θα εκδωθεί με νέα ψήφιση.  
 
 Δέξιππος Φυλοβασιλεύς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου